Documenten

Medicatie  Ziekte  Nieuwsbrieven

Brieven met belangrijke info:

toestemming beeldmateriaal

- luizen: hoe pakken we dit aan op onze school?

- afspraken voor gescheiden ouders

- Gimme: online tool voor communicatie (brieven en foto's: GDPR-proof)

gym lager: afspraken en benodigdheden.

Schoolbrochure 2019-2020
Deel 1: Schoolbrochure
Bijlage 1: goedkeuring
Bijlage 2: Infobundel onderwijsregelgeving
Deel 3: PAP en
PAP eenvoudige versie

Samenwerking met het CLB
www.vclbdeinze.be

Voor peuterklassers: "Mijn kind gaat naar de kleuterklas" Startersboek voor ouders

Instapdata en openklasmomenten voor peuters die dit schooljaar starten, vind je bij het onderdeel 'kalender'.

 

Bereken wanneer je kind voor het eerst naar school mag:
www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm

Het is belangrijk dat je kind regelmatig naar school komt.
Wat een kleuter op school leert, kan je hier http://slideplayer.nl/slide/1922088 lezen.

Meer info over de abc-methode om je kind bij huiswerk te helpen, kan je hier vinden.