Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit leden van de lokale gemeenschap, het personeel en de ouders.
Het schoolbestuur en of de directie kunnen in deze raad informatie geven.
Het lestijdenpakket, bouwwerken, het schoolreglement, ... zijn onderwerpen die aan de orde zijn op de vergaderingen.