Schoolbestuur

De heer Erik  De Cooman

Lid

De heer Renaat De Seranno

Voorzitter

Mevrouw Gemma Baekelandt

Ondervoorzitter

De heer Rik Verhulst

Lid

Mevrouw Martine De Jaeger

Lid

De heer Patrick Dedecker

Lid

De heer Roel Baets

Lid

De heer Jean-Marie Van Duyfhuys

Lid