Ouderraad

U kan de website van de ouderraad openen door op deze link te klikken:
http://www.ouderraadshp.be

 

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseren om ouders, personeel en kinderen van de school samen te brengen (b.v. een fietstocht, een quizavond, ...), om te informeren en adviseren (b.v. een avond rond leren leren, uitwisselen van ideeën over vernieuwing op school, ...) of om de school financieel te steunen (b.v. de kaas- en breugelavond, ...).
Zij vergaderen zo'n 8-tal keer per schooljaar, samen met de directie, een leekracht van het kleuteronderwijs en een leerkracht van het lager onderwijs.