We hebben jullie gemist!

Wat zijn we blij dat we jullie tijdens deze laatste schoolweken weer allemaal kunnen verwelkomen op onze school.

Kleuters startten op 2 juni, het lager op 5 juni. Van dan af verwachten we alle kinderen weer fulltime op school.

Brengen: kleuters:

      8u - 8.15u: via kleuterpoort naar turnzaal. Kleuterjuffen vangen de kinderen op in hun bubbel.

      8.15u - 8.30u: kinderen worden door enkele juffen opgevangen aan de kleuterpoort. Zij brengen ze naar hun eigen klas.